Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Działalność Zespołu

 

Zespół Interdyscyplinarny to zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzycach
 • Funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Gorzycach
 • Placówek Oświatowych z terenu Gminy Gorzyce
 • Placówek służby zdrowia
 • Kurator sądowy
 • Prokurator

 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań powyższych podmiotów poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy  w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Grupa robocza jest to grupa osób powołana przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego mająca na celu budowanie i realizację strategii postępowania dla konkretnej rodziny dotkniętej przemocą. Członkowie grupy roboczej pracują z rodziną według ustalonego wspólnie planu pomocy. Przede wszystkim chronią osoby doznające przemocy, wywierają wpływ na osobę stosującą przemoc, monitorują zmiany, pracują w środowisku. 

 

Osoba doznająca przemocy w rodzinie nie ponosi odpowiedzialności za to, że partner stosuje przemoc. Odpowiedzialność za swoje zachowanie ponosi jedynie osoba, która się go dopuszcza. Nic nie usprawiedliwia stosowania przemocy!

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny obchodzą

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Centrum Wsparcia

Miej to z głowy - zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

Program 500+

Program - "Za życiem"

Karta Dużej Rodziny

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Bezpieczny i aktywny senior