Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa z powodu niemożności ich wyegzekwowania.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego;

 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Obecny okres świadczeniowy trwa od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Uzależnione są od kryterium dochodowego - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.  

Przysługują:

  • w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł;
  • osobie uprawnionej (czyli osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna):

- do ukończenia przez nią 18 roku życia,

- do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej albo

bezterminowo, gdy legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza:

- egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych;

- niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. z powodu:

braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 

Nie przysługują:

jeżeli osoba uprawniona:

  • przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,
  • zawarła związek małżeński.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Imieniny obchodzą

Miej to z głowy - zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

Centrum Wsparcia

Program 500+

Program - "Za życiem"

Karta Dużej Rodziny

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Bezpieczny i aktywny senior