Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w związku z przyznawaniem i udzielaniem świadczeń


Kto przetwarza Państwa dane osobowe?
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach, ul. Raciborska 27, 44-350 Gorzyce.
OPS wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach, ul. Raciborska 27, 44-350 Gorzyce lub pocztą elektroniczną, na adres:
iod@opsgorzyce.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.


Dlaczego są przetwarzane Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia Dobry Start, Karty Dużej Rodziny oraz w celu wydania zaświadczeń w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na OPS. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi Państwu przyznanie prawa do w/w świadczeń oraz wydanie zaświadczeń.

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.


Jakie macie Państwo prawa?
Zgodnie z przepisami macie Państwo:

  1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia Państwa danych osobowych, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach,
  5. prawo do wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?
Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których OPS posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań OPS. Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być: organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi informatycznej OPS), inne podmioty realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z OPS umów, porozumień lub innych narzędzi prawnych).


Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?
OPS przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwizacyjnych.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny obchodzą

Karta Dużej Rodziny

KARTA SENIORA

Program 500+

Program - "Za życiem"

PROGRAM - DOBRY START

Centrum Wsparcia

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bezpieczny i aktywny senior

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miej to z głowy - zadbaj o swoje zdrowie psychiczne